COVİD-19 salgını nedeniyle 2020 yılı proje başvuru süresi uzatılmış olup güncel proje takvimi şu şekildedir:

2020 BAP PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

05 Mart - 24 Nisan 2020

Proje Başvurularının Alınması.

27 Nisan – 1 Mayıs 2020

Projelerin BAP Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi.

 4 Mayıs – 15 Mayıs 2020

Gerekli Görülen Projelerin Hakemlere Gönderilmesi.

18 Mayıs – 22 Mayıs 2020

Desteklenecek Proje Yürütücüleriyle Protokol İmzalanması ve Projelerin Başlatılması.

Not:Tarihler tahmini süreler olup sürecin işleyişine göre değişiklik gösterebilir.

Proje Başvuruları http://bap.agri.edu.tr adresi üzerinden kurumsal mail kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılabilecektir. Hazırlanan Proje Sunum Dosyaları başvuru sonrası imzalanarak ilgili Akademik Birim (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü vb.) aracılığıyla EBYS üzerinden taranarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılacaktır. Ayrıca elden teslim olmayacaktır. Gerekli tüm bilgiye http://bap.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru yapacak olan Öğretim Üyelerinin mutlaka BAP Yönerge, İlke ve Uygulama Esaslarını okuyup bu doğrultuda proje yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde BAP Yönerge, İlke ve Uygulama Esaslarına uymayan projeler doğrudan reddedilecektir.

Örneğin: Proje Üst Limitleri ve Proje Süreleri vb.

BAP Koordinasyon Birimi İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYGÜN  İş: 04722157315-2828- Cep: 05058255726

Şef Yusuf AKÖZ                              İş: 04722157315-2885- Cep: 0543561455

Önemli Duyurular

Kayıt yok

Satınalma Duyuruları

Kayıt yok

Genel Duyurular

Kayıt yok
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__